Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μαντρακίων ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1989 με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής των Μαντρακίων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση και ανάδειξη της παραδοσιακής μορφής του οικισμού (σύρματα) και γενικότερα τη διενέργεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων κοινωνικών και πολιτιστικών που αποβλέπουν στην αλληλεγγύη και ψυχαγωγία των μελών και των κατοίκων της περιοχής, καθώς και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων του οικισμού.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο ψηφίστηκε από τα μέλη του στις 31 Ιουλίου 2022, έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημήτριος Κυπραίος
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Βήχος
Γραμματέας: Αντώνιος Τρίμης
Ταμίας:  Φίλιππος Ζανέτης
Μέλη:
Ιωάννης Βικελής
Ιωάννης Γενναδόπουλος
Αντώνιος Καβαλιέρος